Algemeen, Uitgelicht

Gemeenteraad stemt in met aanleg van 2 kunstgrasvelden

Off 406

Afgelopen maandag was onze aanvraag voor de vervanging van twee grasvelden voor twee kunstgrasvelden, al door de raadscommissie  (positief) behandeld. Gisteravond heeft de gemeenteraad met 28 stemmen voor en 5 tegen, ingestemd met het Raadvoorstel van het college van burgemeester en wethouders om deze zomer de kunstgrasvelden aan te gaan leggen.

Hieronder een stukje tekst uit het raadsvoorstel
Voetbalvereniging VRC heeft in de afgelopen vier jaar een forse ledengroei (ca. 18%) doorgemaakt, met name in de jeugd. Op basis van de groei van Veenendaal in de wijk Veenendaal-oost is een verdere groei van de vereniging reëel te noemen. Deze groei van de vereniging heeft tot gevolg dat er meer teams geformeerd worden, hetgeen een hogere belasting geeft van de beschikbare trainingsfaciliteiten en wedstrijdvelden. Echter, het aantal beschikbare velden is nu al niet toereikend om ieder lid binnen de vereniging een tweetal trainingen per week aan te bieden en op zaterdag de wedstrijden te laten spelen. Om voldoende trainings- en wedstrijdcapaciteit te creëren is het noodzakelijk om een tweetal natuurgras voetbalvelden om te zetten naar kunstgras voetbalvelden.

ALV
Wij zijn erg blij dat het traject wat we op de Algemene leden Vergadering van okt 2016 met de leden afgesproken hebben, 7 maanden later al geleid heeft tot een definitief besluit voor de aanleg van de kunstgrasvelden deze zomer. Medio juni gaat de eerste schop er in en begin augustus zullen de velden opgeleverd gaan worden.

Welke velden?
Het kunstgras komt te liggen op de velden 2 en 3. De verlichting van veld 5 wordt verplaatst naar veld 3. Veld 5 wordt dan een volwaardig wedstrijdveld zodat we zaterdags 5 wedstrijdvelden tot onze beschikking hebben.  Veld 1,2 en 3 kunnen we dan als trainingsveld gebruiken.

Rubbergranulaat
In de achterliggende periode is het toepassen van rubbergranulaat als infill-materiaal bij de kunstgras voetbalvelden negatief in het nieuws geweest. Reden voor de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) om een aanvullend onderzoek door het RIVM te laten uitvoeren. Dit onderzoek heeft aangetoond dat het spelen op kunstgrasvelden met een infill van rubbergranulaat geen gevolgen heeft voor de volksgezondheid en het dus veilig is om op deze velden te spelen. Dit standpunt is door de minister van VWS, KNVB, VSG, VNG en GGD overgenomen. Tevens zijn eind februari 2017 de onderzoeksresultaten bekend gemaakt van het onderzoek dat door European Chemicals Agency (ECHA) in opdracht van de Europese Commissie is uitgevoerd. De onderzoeksresultaten ondersteunen de bevindingen van het RIVM. Er is dus vanuit gezondheidsoogpunt geen reden om ander soortig infill-materiaal toe te passen.

Het kunstgras op veld 2 en 3 zullen daarom voorzien worden van rubbergranulaat als infill-materiaal.

Er is overigens wel gekeken naar alternatieve infill-materialen zoals kurk en Promax infill.
De sporttechnische eigenschappen van deze alternatieven zijn beduidend minder dan van het rubbergranulaat, waardoor de technische bespeelbaarheid van de velden negatief beïnvloed wordt. De eventuele gezondheidsrisico’s van deze alternatieve infill-materialen (te denken valt aan bijv. schimmel in de infill van kurkmateriaal) zijn op dit moment niet bekend.

Dank
Wij zijn erg blij met deze uitbreiding en danken daarvoor in de eerste plaats Sportservice Veenendaal, het college van burgemeester en wethouders en de gemeenteraad van  Veenendaal.

Sportservice Veenendaal heeft VRC gedurende een half jaar enorm gesteund en geholpen bij onze aanvraag en zal ook de komende maanden in overleg met VRC de aanleg gaan realiseren. Dank Frank, Rob, Henk, Ed en iedereen die achter de schermen meegeholpen heeft.

Dank aan wethouder Engbert Stroobosscher voor zijn enthousiaste support en bijdrage tot het realiseren van deze nieuw kunstgrasvelden.

Dank ook aan de fracties, die onze noodzaak voor uitbreiding van sportcapaciteit onderkend hebben. Dank voor het instemmen met het raadvoorstel en dank voor de sympathieke woorden die aan het adres van VRC, tijdens de raadscommissie en raadsvergadering,  geuit zijn.

Tenslotte spreek ik mijn enorme waardering en respect uit voor Bas van de Pol en John van Wakeren. Zij hebben namens VRC de gesprekken gevoerd met Sportservice Veenendaal en de aanvraag richting de Gemeente voorbereid. Dank voor de prima samenwerking met het bestuur.

Namens het bestuur

Gerrit Jan van de Weerthof
Voorzitter VRC

 

 

 

 

Toernooien

Bekijk hier het toernooischema 2018

Evenementen

SponsorKliks

Contact

Sportpark Spitsbergen VRC
Spitsbergenweg
3902 HL VEENENDAAL
Telefoon kantine: 0318 – 511041