Algemeen, Uitgelicht

Algemene Leden Vergadering 2017

Off 269
Maandag 25 september wordt de Algemene Leden Vergadering 2017 gehouden. Aanvang 20:00 uur.
Leden. donateurs, vrijwilligers en ouders/verzorgers  van onze jeugdleden zijn van harte welkom
Op de agenda o.a.
1 Opening
2 Ingekomen stukken en vaststellen notulen 2016
3 Status aanleg kunstgras velden
4 Voortgang beleidscommissie
5 De Veensche Business Club
6 Exploitatie 2016/2017 en verslag kascommissie
7 Exploitatie 2017/2018

  • Voorstel contributie verhoging ivm extra huur kunstgrasvelden en verbetering eigen vermogen tbv kleedkameraccomodatie
8 Aftreden en benoemen bestuursleden
9 Rondvraag en sluiting

Toernooien

Bekijk hier het toernooischema 2018

Evenementen

SponsorKliks

Contact

Sportpark Spitsbergen VRC
Spitsbergenweg
3902 HL VEENENDAAL
Telefoon kantine: 0318 – 511041