Algemeen, Uitgelicht

Algemene Ledenvergadering 2018

Off 484

Het bestuur van VRC nodigt de leden, de donateurs, de vrijwilligers en de ouders/verzorgers van de jeugdleden uit tot het bijwonen van de Algemene Leden Vergadering op maandag 15 oktober in het clubgebouw op Sportpark Spitsbergen.  De ALV begint om 20:00 uur. Het clubgebouw is open vanaf 19:30 uur.

De agenda van de ALV is als volgt:

1 Ingekomen stukken en vaststellen notulen 2017
2 Stand van zaken nieuw- of verbouw kleedkamers
3 BTW wijziging per 1-1-2019
4 Voorstel “Reglement voor Lid van Verdienste, Erelid, Erevoorzitter”
5 Exploitatie 2017/2018 en verslag kascommissie
6 Exploitatie 2018/2019
7 Aftreden en benoemen bestuursleden
– aftredend en niet verkiesbaar Jacob van den Essenburg (Vz Voetbalzaken & Vice-Voorzitter) en Jan Spies (penningmeester);
– vanwege het stoppen van Jan Spies draagt het bestuur Deo van Holst voor als nieuwe penningmeester. Deo is vorig jaar als Vz wedstrijdzaken al toegetreden tot het bestuur;
– voor de functie van Vz wedstrijdzaken draagt het bestuur Joyce Pelle voor en voor de functie Vz voetbalzaken René van de Weerd als opvolger van Jacob van den Essenburg
– aftredend en voor 2 jaar herkiesbaar zijn Harry van der Sluis (secretaris), Michell Ipskamp (Vz beleidszaken), Barend van Kesteren (nu Algemeen bestuurslid wordt tevens Vice Voorzitter);
– aftredend en voor 1 jaar herkiesbaar Gerrit Jan van de Weerthof (Voorzitter en tevens Vz Bar en keukencomissie).
8 Rondvraag en sluiting

Toernooien

Bekijk hier het

Evenementen

  • Geen evenementen

SponsorKliks

Contact

Sportpark Spitsbergen VRC
Spitsbergenweg
3902 HL VEENENDAAL
Telefoon kantine: 0318 – 511041
vr-ma van 8:30 -11:00 uur / za van 8:00-17:00 uur
Privacy