Algemeen, Uitgelicht

Kunstgras, kleedaccommodatie en contributieverhoging

Off 613

Kunstgras

De aanleg van het kunstgras op veld 3 nadert zijn einde. De verwachting is dat de 3e of 4e week van oktober het veld gereed is. Direct daarna wordt gestart met de aanleg van het kunstgras op veld 2.

Als allebei de velden gereed zijn, kunnen we op  5 velden (2x gras en 3x kunstgras) wedstrijden spelen en op 3 (kunstgras) velden trainen. Voor zowel de wedstrijden als voor de trainingen is dat 1 veld meer dan we op dit moment hebben. VRC heeft straks een uitstekende voetbal accommodatie tot haar beschikking.

Aan deze twee kunstgrasvelden zit, zoals in de Algemene Leden Vergadering van 2016 al aangegeven is, wel een behoorlijke huurverhoging aan vast. Voor een grasveld betalen wij per jaar aan huur € 2.641,78 en voor een kunstgras is dat € 11.917,42. Per kunstgrasveld is dat een verhoging van € 9.275,64.

De totale huursom tot op heden was € 22.484,54 en dat wordt nu € 41.035,82. Een totale verhoging van € 18.551,28

Gelukkig gaat deze verhoging niet direct in. Sportservice Veenendaal voert deze verhoging trapsgewijs in 5 jaar in. Het eerste jaar wordt een bedrag van € 3.710 in rekening gebracht. In het vijfde jaar wordt het volledige bedrag van € 18.551,28 doorberekend.

Wij ontkomen er niet aan om deze verhoging de komende jaren door te berekenen in de contributie aan de leden.

 

Kleedaccommodatie

In de afgelopen jaren is er veel verbeterd op ons sportpark. We hebben in drie fases de kantine gerenoveerd, een nieuw terras aangelegd, LED verlichting in de kleedkamers aangelegd en dit seizoen nog gaan we de tribune opknappen (zandstralen en verven ijzeren balken, nieuwe kozijnen en glas zijkanten).

Wat nu nog verbeterd moet gaan worden zijn de kleedkamers. We hebben er te weinig en ze zijn inmiddels behoorlijk gedateerd. Het ontbreekt aan veilige ruimtes waar kleding, tassen, ballen en materialen opgeborgen kunnen worden, voldoende kleedkamers voor de scheidsrechters, etc.

Afgelopen maandag op de Algemene Leden Vergadering heeft het bestuur aan de leden aangegeven dat er een plan ontwikkeld zal gaan worden voor uitbreiding van de kleedaccommodatie en renovatie huidige kleedkamers (optie1) of sloop huidige accommodatie en bouw van een compleet nieuwe accommodatie (optie 2). Het bestuur zal dit plan ter goedkeuring op de Algemene Leden Vergadering 2018 (of indien mogelijk eerder in een speciale ALV) aan de leden aanbieden.

Het doel is om binnen nu en 3 jaar dit gerealiseerd te hebben.

De noodzaak voor een betere kleedaccommodatie is wel duidelijk, maar op dit moment is er nog helemaal niets te zeggen over de haalbaarheid van het plan (incl. de realisatie binnen 3 jaar) en wat de kosten daarvan zijn

Vast staat wel dat beide opties niet geïnvesteerd kunnen worden binnen de eigen financiële middelen van VRC.  Grof weg gesteld moet je namelijk denken aan een investering van € 500.000  – € 1.000.000.
VRC zal hier externe financiers voor moeten gaan zoeken.

De eigen financiële positie van VRC zal een belangrijke rol spelen bij het verwerven van extern geld. Ons eigen vermogen zal daarvoor aanzienlijk moeten zijn.

Op de Algemene Leden Vergadering van maandag hebben wij aan de leden een mooi financieel resultaat van het afgelopen boekjaar gepresenteerd. Ons eigen vermogen is dan ook prima, maar ontoereikend om een verbetering van onze kleedaccommodatie gerealiseerd te krijgen. Daarnaast zullen na de realisatie de kosten toenemen omdat het extern verworven geld uiteindelijk in termijnen en incl. rente  terugbetaald zal moet gaan worden.

Het bestuur heeft afgelopen maandag van de leden toestemming gekregen om het plan te gaan uitwerken. De leden hebben tevens ingestemd om vooruitlopend op het plan en de uiteindelijke realisatie, de contributie per 1 oktober aanstaande te gaan verhogen.
Deze verhoging levert dit jaar (1 okt-1 juli) een extra bedrag op van ongeveer € 7,500 en volgend jaar (1 juli -30 juni) ongeveer € 10.000. Deze bedragen zullen  niet binnen de exploitatie vallen maar zullen apart gereserveerd gaan worden.

Met dit extra geld:

  • verhogen we de eigen vermogens positie i.v.m. de te verwerven externe geldmiddelen.
  • kunnen we het (bouw) plan gaan uitwerken en ter goedkeuring aan de leden gaan voorleggen.

 

Contributie verhoging

De leden hebben afgelopen maandag ingestemd met het voorstel van het bestuur om per 1 oktober de contributie te gaan verhogen i.v.m. de hierboven aangegeven eerste huurverhoging en de versteviging van de het eigen vermogen i.v.m. de geschetste bouwplannen.

De leden hebben tevens ingestemd om de contributie elk jaar (tot en met het seizoen 2021-2022) te verhogen i.v.m. het trapsgewijs invoeren van de huurverhoging van het kunstgras.

Het nieuw contributie bedrag zal door de ledenadministratie automatisch in rekening worden gebracht. Je hoeft hiervoor zelf niets te doen. De leden die de contributie per jaar of halfjaar betalen zullen via de automatische incasso een nacalculatie krijgen. Leden die een betalings regeling hebben getroffen bij het Jeugdsportfonds hoeven verder niets te ondernemen.

Hieronder in de eerste tabel de verhogingsbedragen en in de tweede tabel de contributie per maand tot en met het seizoen 2021-2022. Daaronder de contributies per kwartaal, per halfjaar en per jaar.

Het Bestuur

PER MAAND 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Eigen vermogen Kunstgras* Kunstgras Kunstgras Kunstgras Kunstgras
Niet spelend lid € 0,60 € 0,30 € 0,20 € 0,20 € 0,20 € 0,20
35+ voetbal € 0,80 € 0,40 € 0,30 € 0,30 € 0,30 € 0,30
Mini’s en pupillen € 0,85 € 0,40 € 0,30 € 0,30 € 0,30 € 0,30
Junioren € 1,00 € 0,45 € 0,35 € 0,35 € 0,35 € 0,35
Senioren € 1,20 € 0,60 € 0,45 € 0,45 € 0,45 € 0,45

* Verhoging op basis van nog 9 maanden in dit seizoen

 

PER MAAND Huidig 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Niet spelend lid € 9,10 € 10,00 € 10,20 € 10,40 € 10,60 € 10,80
35+ voetbal € 12,35 € 13,55 € 13,85 € 14,15 € 14,45 € 14,75
Mini’s en pupillen € 12,95 € 14,20 € 14,50 € 14,80 € 15,10 € 15,40
Junioren € 15,15 € 16,60 € 16,95 € 17,30 € 17,65 € 18,00
Senioren € 18,50 € 20,30 € 20,75 € 21,20 € 21,65 € 22,10

 

PER KWARTAAL Huidig 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Niet spelend lid € 27,30 € 30,00 € 30,60 € 31,20 € 31,80 € 32,40
35+ voetbal € 37,05 € 40,65 € 41,55 € 42,45 € 43,35 € 44,25
Mini’s en pupillen € 38,85 € 42,60 € 43,50 € 44,40 € 45,30 € 46,20
Junioren € 45,45 € 49,80 € 50,85 € 51,90 € 52,95 € 54,00
Senioren € 55,50 € 60,90 € 62,25 € 63,60 € 64,95 € 66,30

 

PER HALFJAAR Huidig 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Niet spelend lid € 54,60 € 60,00 € 61,20 € 62,40 € 63,60 € 64,80
35+ voetbal € 74,10 € 81,30 € 83,10 € 84,90 € 86,70 € 88,50
Mini’s en pupillen € 77,70 € 85,20 € 87,00 € 88,80 € 90,60 € 92,40
Junioren € 90,90 € 99,60 € 101,70 € 103,80 € 105,90 € 108,00
Senioren € 111,00 € 121,80 € 124,50 € 127,20 € 129,90 € 132,60

 

PER JAAR Huidig 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Niet spelend lid € 109,20 € 120,00 € 122,40 € 124,80 € 127,20 € 129,60
35+ voetbal € 148,20 € 162,60 € 166,20 € 169,80 € 173,40 € 177,00
Mini’s en pupillen € 155,40 € 170,40 € 174,00 € 177,60 € 181,20 € 184,80
Junioren € 181,80 € 199,20 € 203,40 € 207,60 € 211,80 € 216,00
Senioren € 222,00 € 243,60 € 249,00 € 254,40 € 259,80 € 265,20

 

 

 

 

 

Toernooien

Bekijk hier het toernooischema 2018

Evenementen

  • Geen evenementen

SponsorKliks

Contact

Sportpark Spitsbergen VRC
Spitsbergenweg
3902 HL VEENENDAAL
Telefoon kantine: 0318 – 511041