Algemeen, Uitgelicht

Maandag 21 oktober Algemene Ledenvergadering

0 221

Het bestuur van VRC nodigt leden, donateurs, vrijwilligers en ouders/verzorgers van de jeugdleden uit tot het bijwonen van de Algemene Leden Vergadering op maandag 21 oktober in het clubgebouw op Sportpark Spitsbergen.

De ALV begint om 20:00 uur.

Het clubgebouw is open vanaf 19:30 uur.

De agenda van de ALV is als volgt:

1 Opening
2 Ingekomen stukken en vaststellen notulen 2018
3 Financieel onderzoek nieuwbouw / verbouw kleedkamers
4 Bouwkundige info over nieuwbouw / verbouw kleedkamers
5 Vrijwilliger van het jaar 2019
6 Exploitatie 2018/2019 en verslag kascommissie
7 Exploitatie 2019/2020
8 Aftreden en benoemen bestuursleden

  • Aftredend en niet herkiesbaar: Dick van den Broek (Vz beheercommissie)
  • Aftredend en niet herkiesbaar: Rene van de Weerd (Vz voetbalzaken)
  • Aftredend en herkiesbaar: Gert Hendriksen (Vz Sponsorcommissie)
  • Aftredend en herkiesbaar: Gerrit Jan van de Weerthof (voorzitter & Vz bar en keukencommissie)
  • Te benoemen: Bert Schuilenburg (Vz beheercommissie)
  • Te benoemen: Kees Sikkema (Penningmeester)
  • Te benoemen: Patrick Rebergen (Vz Voetbalzaken)
9 Rondvraag en sluiting

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Toernooien

Bekijk hier het

SponsorKliks

Contact

Sportpark Spitsbergen VRC
Spitsbergenweg
3902 HL VEENENDAAL
Telefoon kantine: 0318 – 511041
Ma-VR van 8:30 -11:00 uur / ZA van 8:00-17:00 uur
Privacy