Algemeen, Uitgelicht

Vrijwilliger van het jaar 2020

0 223

Op de Algemene Ledenvergadering van 2018 heeft het bestuur het “REGLEMENT JUBILARISSEN, BIJZONDERE LEDEN EN VRIJWILLIGER VAN HET JAAR” geïntroduceerd.

De leden hebben de mogelijkheid, om op grond van dit reglement aan het bestuur een voordracht voor vrijwilliger van het jaar te doen.

Wil je iemand voordragen, lees dan het reglement onderaan dit bericht en mail je voordracht voor 29 oktober naar algemeen@vv-vrc.nl

 

 ‘Vrijwilliger van het jaar’

Binnen onze vereniging wordt jaarlijks een lid of meerdere samen actief dienende leden (hierna telkens genoemd als ‘lid’) door het Bestuur gekozen voor het dragen van de titel ‘Vrijwilliger van het jaar’.

 

Bepaling en procedure

 • Het betreffende lid heeft op vrijwillige (persoonlijk belangeloze) basis een prestatie geleverd dan wel zich verdienstelijk gemaakt voor voetbalvereniging VRC.
 • Het betreffende lid is ten minste 3 jaar actief lid als vrijwilliger.
 • Een voordracht voor een titel kan schriftelijk worden ingediend bij het Bestuur en kan door elk lid van de vereniging worden gedaan. De voordracht moet zijn voorzien van duidelijke motivatie met objectieve argumenten.
 • Het Bestuur beoordeelt of de voorgestelde kandidaat aan de gestelde voorwaarden voldoet, beoordeeld motivatie en gaat tevens na of ook anderszins geen bezwaren bestaan tegen de voordracht.
 • Indien het Bestuur een voordracht afwijst, wordt de betreffende indiener schriftelijk geïnformeerd met opgaaf van redenen van afwijzing.
 • Indien er geen voordrachten zijn, is het Bestuur gerechtigd om zelf een keuze te maken om een lid de titel op te dragen.
 • Het Bestuur besluit jaarlijks uiterlijk op 30 oktober over de benoeming.
 • Het besluit over de benoeming wordt in de notulen van de Bestuursvergadering vastgelegd.
 • 8 weken voor de Nieuwjaarsreceptie wordt het betreffende lid door het Bestuur uitgenodigd voor komst en benoeming.
 • Ieder lid heeft het recht de benoeming en/of publicatie ervan te aanvaarden of te weigeren.
 • Het betreffende lid ontvangt een persoonlijk dankwoord, oorkonde, bloemetje en vermelding op de website van de vereniging.

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Evenementen

 • Geen evenementen

Toernooien

Bekijk hier het

Challenge

SponsorKliks

Contact

Sportpark Spitsbergen VRC
Spitsbergenweg
3902 HL VEENENDAAL
Telefoon kantine: 0318 – 511041
Ma-VR van 8:30 -11:00 uur / ZA van 8:00-17:00 uur
Privacy