Algemeen

Vrijwilliger van het jaar

0 265

Op de Algemene Leden Vergadering van 2018 heeft het bestuur het reglement JUBILARISSEN, BIJZONDERE LEDEN EN VRIJWILLIGER VAN HET JAAR gepresenteerd. Dit reglement vind je op onze site bij het kopje “Over de Club”. Onderaan dit bericht vind je de link naar het reglement.

Onderdeel van het reglement is “de vrijwilliger van het jaar”

Leden van VRC kunnen aan het bestuur een lid of meerdere samen actief dienende leden voordragen voor de titel ” vrijwilliger van het jaar”.  Hieronder tref je de bepaling en de procedure daarvoor aan.  Daarin staat de datum 30 augustus. Omdat het reglement pas in oktober gepresenteerd is, geldt voor dit jaar de datum 20 december.

Wil je iemand voordragen zendt dan een mail met daarin je motivatie naar onze secretaris (secretaris@vv-vrc.nl).

Op 5 januari tijdens de nieuwjaarsborrel wordt de “vrijwilliger van het jaar” gehuldigd, samen met de jubilarissen en het op de Algemene Leden Vergadering benoemde erelid Jacob van den Essenburg.

Het bestuur.

 

Titel ‘Vrijwilliger van het jaar’

Binnen onze vereniging wordt jaarlijks een lid of meerdere samen actief dienende leden (hierna telkens genoemd als ‘lid’) door het Bestuur gekozen voor het dragen van de titel ‘Vrijwilliger van het jaar’.

 

Bepaling en procedure

 • Het betreffende lid heeft op vrijwillige (persoonlijk belangeloze) basis een prestatie geleverd dan wel zich verdienstelijk gemaakt voor voetbalvereniging VRC.
 • Het betreffende lid is ten minste 3 jaar actief lid als vrijwilliger.
 • Een voordracht voor een titel kan schriftelijk of  per mail worden ingediend bij het Bestuur en kan door elk lid van de vereniging worden gedaan. De voordracht moet zijn voorzien van duidelijke motivatie met objectieve argumenten.
 • Het Bestuur beoordeelt of de voorgestelde kandidaat aan de gestelde voorwaarden voldoet, beoordeeld motivatie en gaat tevens na of ook anderszins geen bezwaren bestaan tegen de voordracht.
 • Indien het Bestuur een voordracht afwijst, wordt de betreffende indiener schriftelijk geïnformeerd met opgaaf van redenen van afwijzing.
 • Indien er geen voordrachten zijn, is het Bestuur gerechtigd om zelf een keuze te maken om een lid de titel op te dragen.
 • Voordrachten kunnen jaarlijks telkens uiterlijk tot 30 augustus ingediend worden.
 • Het Bestuur besluit jaarlijks uiterlijk op 30 oktober over de benoeming.
 • Het besluit over de benoeming wordt in de notulen van de Bestuursvergadering vastgelegd.
 • 8 weken voor de Nieuwjaarsreceptie wordt het betreffende lid door het Bestuur uitgenodigd voor komst en benoeming.
 • Ieder lid heeft het recht de benoeming en/of publicatie ervan te aanvaarden of te weigeren.
 • Het betreffende lid ontvangt een persoonlijk dankwoord, oorkonde, bloemetje en vermelding op de website van de vereniging.

 

 

Reglement jubilarissen, bijzondere leden en vrijwilliger van het jaar

 

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Toernooien

Bekijk hier het

Evenementen

 • Geen evenementen

SponsorKliks

Contact

Sportpark Spitsbergen VRC
Spitsbergenweg
3902 HL VEENENDAAL
Telefoon kantine: 0318 – 511041
vr-ma van 8:30 -11:00 uur / za van 8:00-17:00 uur
Privacy