Algemeen, Uitgelicht

Wijziging van de statuten is niet in stemming gebracht

0 299

Op de (coronaproof) gehouden Algemene Ledenvergadering (ALV) van afgelopen maandag zijn de nieuwe statuten met de digitaal aanwezige leden besproken.

Omdat er geen 2/3 deel van de stemgerechtigde leden aanwezig waren, zijn de nieuwe statuten niet in stemming gebracht. Volgens de huidige statuten moeten wij nu binnen 4 weken een nieuwe ledenvergadering uitschrijven. In deze tweede vergadering is er geen eis van het aantal aanwezige leden. Het voorstel om de statuten aan te passen moet wel door 2/3 deel van de aanwezige leden aangenomen worden. Zijn dat er minder dan kunnen de statuten niet gewijzigd worden.

Deze tweede (digitale) vergadering wordt gehouden op maandag 9 november van 20:00 – 20:30

Dit weekend zullen wij per mail iedereen een uitnodiging sturen om aan deze vergadering deel te nemen. De bijeenkomst gaat via Microsoft Teams.

Wij hopen dat je aanwezig bent. Het kost je maar een half uurtje. 

In de nieuwe statuten wordt o.a.  het stemrecht van de wettelijke vertegenwoordiger van een jeugdlid geregeld. Onze vereniging telt meer dan 600 jeugdleden. De ouders van onze jeugdleden mogen elk jaar deelnemen aan onze ALV, maar hebben volgens de huidige statuten geen stemrecht om mee te beslissen over de toekomst van de club.

De nieuwe statuten vindt je HIER.

Wij willen dit gaan veranderen. Waarom willen wij dat?

  • Wij vinden het belangrijk dat ook de ouders mee kunnen denken en beslissen over het reilen en zeilen van de club. Met name over de toekomst van de club, zodat niet een minderheid (volwassen leden) ook beslist voor de meerderheid ( jeugdleden).
  • Eén van die beslissingen die mogelijk dit jaar nog genomen moet worden, is het wel of niet bouwen van nieuwe kleedkamers. Het bouwen daarvan kan niet zonder een verhoging van de contributie. En die beslissing willen we graag met een zo’n groot mogelijk aantal betrokkenen nemen.

 

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Evenementen

  • Geen evenementen

Toernooien

Bekijk hier het

Challenge

SponsorKliks

Contact

Sportpark Spitsbergen VRC
Spitsbergenweg
3902 HL VEENENDAAL
Telefoon kantine: 0318 – 511041
Ma-VR van 8:30 -11:00 uur / ZA van 8:00-17:00 uur
Privacy