Aanpassing prijzen fris- en alcoholische dranken

Per 1 januari heeft de Rijksoverheid de accijns op alcohol en de verbruiksbelasting op alcoholvrije dranken drastisch verhoogd. We ontkomen er niet aan om een deel van deze verhogingen door te voeren in onze kantineprijzen.

Voor de beeldvorming: het accijnstarief voor alcohol is verhoogd met 8,4%. Ook de verbruiksbelasting op alcoholvrije dranken is flink omhoog gegaan. Met name op frisdranken met veel suiker hebben onze leveranciers de inkoopprijzen fors verhoogd (sommige producten zijn 16% duurder geworden).

Vanaf 9 januari zullen we een deel van deze prijsstijgingen doorvoeren in onze kantineprijzen.

We houden de inkoopprijzen continu in de gaten: alleen als het echt nodig is, passen we de prijzen aan. We proberen uiteraard de prijsstijgingen zo veel mogelijk te beperken voor onze leden.