Vertrouwenspersoon

Bekijk ook

De vertrouwenscontactpersoon (VCP) heeft de taak het in stand houden en het verbeteren van de omgangsvormen binnen v.v. VRC en daarmee het gevoel van veiligheid en vertrouwen voor leden te vergroten.

Vertrouwens Contacpersonen VRC

Liesbeth Koerts

Liesbeth Koerts

Laura Admiraal

Laura Admiraal

De vertrouwenscontactpersoon is het eerste aanspreekpunt voor iedereen die een vraag heeft over of te maken heeft met grensoverschrijdend gedrag. We spreken van grensoverschrijdend gedrag wanneer er sprake is van:

  • Verbale agressie (bijvoorbeeld schelden, schreeuwen, gebaren maken);
  • Fysieke agressie (bijvoorbeeld slaan, vastgrijpen, schoppen, spugen);
  • Psychische agressie/intimidatie (bijvoorbeeld dreigen, chanteren, discrimineren, pesten);
  • Seksuele intimidatie (bijvoorbeeld (herhaaldelijk) opmerkingen maken, aanraken, aanranding en verkrachting)

De VCP fungeert als eerste opvang voor leden (voetballers, ouders van voetballers, toeschouwers, kaderleden, vrijwilligers, bestuur) met een klacht of een vraag. De VCP biedt een luisterend oor,  geeft raad  en verwijst door voor geschikte hulp. Daarnaast adviseert en stimuleert de VCP de vereniging om preventieve maatregelen te nemen.

De vertrouwenscontactpersoon zal niet zelf inhoudelijk de klachten behandelen, maar de weg naar een goede oplossing proberen aan te geven. De VCP is op de hoogte van de mogelijkheden die er zijn om hulp te krijgen.

Geheimhouding

De vertrouwenscontactpersoon zal proberen door verwijzing, bemiddeling of advisering een oplossing te verzinnen voor de gemelde klacht. De vertrouwenspersoon doet niets wat je niet weet of waar je geen toestemming voor hebt gegeven.

Tenminste één keer per jaar rapporteert de vertrouwenscontactpersoon aan het bestuur over de ontvangen meldingen en klachten. Zij geven daarbij tenminste aan: de gevolgde procedure en de kwantiteit van klachten, zodanig dat het niet verwijst naar individuele personen.

Onze vertrouwenscontactpersonen zijn te bereiken via: vcp@vv-vrc.nl