Onze vertrouwenscontactpersoon is te bereiken via: vcp@vv-vrc.nl

De VCP heeft een geheimhoudingsplicht. Zij hebben de taak het in stand houden of zelfs verbeteren van de omgangsvormen binnen v.v. VRC en daarmee het gevoel van veiligheid en vertrouwdheid voor leden. Dat gevoel kan geweld worden aangedaan door gedragingen als:

  • Verbale agressie (bijvoorbeeld schelden, schreeuwen, gebaren maken);
  • Fysieke agressie (bijvoorbeeld slaan, vastgrijpen, schoppen, spugen);
  • Psychische agressie/intimidatie (bijvoorbeeld dreigen, chanteren, discrimineren, pesten);
  • Seksuele intimidatie (bijvoorbeeld (herhaaldelijk) opmerkingen maken, aanraken, aanranding en verkrachting);

Geheimhouding

Door gevoelens van onmacht, schaamte, woede of wat dan ook kunnen leden behoefte hebben aan een persoon die een geheimhoudingsplicht heeft, die luistert en die niets doet zonder eerst te overleggen wat de beste oplossing voor het probleem zou kunnen zijn. Zo iemand noemen we een Vertrouwens Contact Persoon.

De Vertrouwens Contact Persoon draagt zorg voor de eerste opvang van betrokkenen (klagers, ouders van minderjarige klagers en beschuldigde) bij een incident binnen de vereniging. Luistert naar het verhaal en helpt te zoeken naar mogelijkheden om de situatie op te lossen. Informatie wordt strikt vertrouwelijk behandeld. Zij kunnen helpen bij het indienen van een klacht, bij de vereniging, sportbond of politie. Maar gewoon even praten kan ook.

De Vertrouwens Contact Persoon zal trachten door verwijzing, bemiddeling of advisering een oplossing te bewerkstelligen voor de gemelde klacht. Echter, de vertrouwenspersoon doet niets wat je niet weet of waar je geen toestemming voor hebt gegeven.

Tenminste één keer per jaar rapporteert de Vertrouwens Contact Persoon aan het bestuur over de ontvangen meldingen en klachten. Zij geven daarbij tenminste aan: de gevolgde procedure en de kwantiteit van klachten, zodanig dat het niet verwijst naar individuele personen.

 

Hoofdsponsor

Evenementen

  • Geen evenementen

Toernooien

Bekijk hier het

Challenge

SponsorKliks

Contact

Sportpark Spitsbergen VRC
Spitsbergenweg
3902 HL VEENENDAAL
Telefoon kantine: 0318 – 511041
Ma-VR van 8:30 -11:00 uur / ZA van 8:00-17:00 uur
Privacy