Veldindeling

Bekijk ook

Richtlijnen veldindeling bij reguliere wedstrijden/beker

Wedstrijden op kunstgrasvelden

1. Wedstrijden uit categorie A moeten voorrang krijgen boven wedstrijden uit categorie B, waarbij in principe het standaardteam altijd dient te spelen.
2. Voor wat de volgorde bij de overige elftallen betreft, neemt de wedstrijdsecretaris hierin de beslissing.
3. Het is niet toegestaan op de wedstrijddag een wijziging in een vastgesteld aanvangsuur door te voeren.
4. Bekerwedstrijden moeten, indien mogelijk, altijd op het kunstgrasveld gespeeld worden, dit geldt voor alle elftallen die voor de KNVB-beker spelen. Bekerwedstrijden worden als A-categorie wedstrijden beschouwd, en dienen dus voorrang te krijgen.
5. Competitie/beker wedstrijden gaan te allen tijde voor vriendschappelijk voetbal. Deze regel geld van VRC 1 t/m het laagste jeugdteam.

Wedstrijden op grasvelden

1. Als de capaciteit van veld 1, 2 en 3 niet toerijkend is om alle A-categorie wedstrijden in te plannen, zullen er op de grasvelden ook wedstrijden uit de A-categorie worden gespeeld.
2. Voor de B-categorie geldt dat de eerste wedstrijden gespeeld worden door de F-pupillen, daarna de E-pupillen en zo doorlopend tot de A-junioren.
3. Senioren uit de B-categorie worden in de loop van de middag ingepland.

Richtlijnen gebruik kunstgrasveld bij algehele afgelasting door KNVB

Bij algehele afgelasting bestaat er de mogelijkheid tot het spelen van oefenwedstrijden dan wel te trainen. In het algemeen krijgen de oefenwedstrijden voorrang t.a.v. de trainingen. Reguliere competitiewedstrijden kunnen niet alsnog worden ingedeeld.

Wil je als team een oefenwedstrijd spelen in de winterstop c.q. wil je weten of dit mogelijk is, neem dan contact op met de wedstrijdsecretaris.

Oefenwedstrijden worden bekend gemaakt via de website. Buiten deze wedstrijden om kan er getraind worden. (Oefenwedstrijden zijn verplicht via de wedstrijdsecretaris in te plannen)

In eerste instantie hebben de selectie elftallen (sen.) het eerste recht om een wedstrijd in te plannen. Doen zij dit niet tijdig, dan geldt voor alle andere elftallen de regel ‘wie het eerst komt, eerst maalt’.

Bij voorkeur de wedstrijden / trainingen inplannen volgens:

 • 09:00: 1e blok
 • 10:00: 2e blok
 • 12:00: 3e blok
 • 14:30: 4e blok

In geval van trainingen en oefenwedstrijden, is het niet zo dat het bestuur / kantine automatisch dienst heeft, d.w.z. beschikbaar moet zijn voor ontvangst tegenstander, accommodatie zaken, thee en openen kantine. Dit moet met de kantine commissie afgestemd worden. 

Bij gedeeltelijke afgelasting (KNVB heeft dus niets afgelast)

Algemeen: Veldkeuring en afgelasting door eigen vereniging.

1. De velden kunnen alleen worden gekeurd, door de daartoe door de gemeente aangewezen consul.
2. Indien de velden zijn afgekeurd zijn de velden verboden terrein.
3. Afkeuring van de velden zal altijd meteen worden medegedeeld aan de webredactie(s) welke direct een melding op de website(s) zullen plaatsen.
4. In samenwerking met de coördinatoren en consul, de betreffende instanties/personen inlichten: de scheidsrechters, de wedstrijdsecretariaten en eventueel de dienstdoende kantineploeg.

Let op: Bij gedeeltelijke afgelasting kunnen geplande competitie wedstrijden dus worden verschoven naar kunstgras, deze hebben te allen tijde voorrang op oefenwedstrijden.

Prioriteit elftallen: wat betreft reguliere competitie Veld 1

1) VRC 1 Categorie A met nacompetitie. Speelt altijd op kunstgras.
2) VRC 2 en 3, A1 B1 en C1 Categorie A met nacompetitie
3) Overige teams Categorie B

Rekening houdend met bovenstaande, spelen de elftallen niet standaard op natuurgras, dan wel op kunstgras, dit kan per week verschillen, afhankelijk van het totale thuisprogramma. Indien teams een uitgesproken voorkeur hebben vóór, dan wel weerstand hebben tégen het spelen op kunstgras, dan wordt hier indien mogelijk rekening mee gehouden.

Midweekse inhaal / oefenwedstrijden

1.Midweekse oefenwedstrijden mogen gepland worden, op dinsdag en woensdag veld 1 of 2, mits dit niet ten koste gaat van trainingsuren overige elftallen.
2.Midweekse inhaalwedstrijden worden net als oefenwedstrijden gespeeld op veld 2 dinsdag en woensdag, tenzij de KNVB en/of de wedstrijdsecretaris anders beslist.
3.Midweekse oefenwedstrijden moeten worden afgestemd met de wedstrijdsecretaris.

Bijlage: Categorie indeling

 • Categorie A: Standaardklassen mannen; reserve hoofdklasse t/m reserve 3e klasse mannen;
 • 2e klasse vrouwen; divisies, hoofd- en 1e klasse A-, B- en C-junioren;
 • 2e divisie en hoofdklasse D-pupillen (elftallen).
 • Categorie B: reserve 4e klasse t/m reserve 6e klasse mannen; 3e klasse vrouwen;
 • 2e klasse A-junioren; 2e en 3e klasse B-junioren; 2e t/m 4e klasse C-junioren;
 • MC-junioren (elftallen); 1e klasse D-pupillen (elftallen); hoofdklasse E-pupillen;
 • 4e en 5e klasse vrouwen.

Bekerwedstrijden: Wedstrijden die in het kader van de KNVB Beker worden gespeeld vallen wat betreft afgelastingen allen onder de categorie A, ongeacht leeftijdsgroep of niveau. Reden hiervoor is dat de voortgang van de bekercompetitie beter gewaarborgd kan worden.

Bijlage: Gewijzigd bestuursbesluit KNVB ingaande 17 maart 2009

Uitwijken naar kunstgras door eerste elftallen bij gedeeltelijke afgelasting

Voor eerste elftallen (mannen senioren veldvoetbal) geldt dat men voor competitiewedstrijden alleen op het kunstgrasveld mag spelen indien dit vooraf door de vereniging is aangegeven. Deze regeling geldt niet voor bekerwedstrijden. De opgave geldt voor het gehele seizoen. De lijst met verenigingen die hebben aangegeven bij gedeeltelijke afgelasting en inhaalwedstrijden uit te wijken naar het kunstgrasveld wordt gepubliceerd op de districtssites op KNVB.nl. Indien een vereniging gedurende het seizoen de beschikking krijgt over een goedgekeurd kunstgrasveld, kan men ook vanaf dat moment van deze regeling gebruik maken. Dit kan pas na schriftelijke toestemming van het desbetreffende bestuur. De verenigingen in de betreffende poule worden hiervan schriftelijk op de hoogte gesteld.

Clubs die hebben aangeven wel van het kunstgrasveld gebruik te zullen maken zijn verplicht om bij gedeeltelijke afgelasting met hun 1e elftal uit te wijken naar het kunstgrasveld. Dit geldt ook bij inhaalwedstrijden in de avond indien het betreffende kunstgrasveld beschikt over een lichtinstallatie. Clubs die hebben aangegeven niet van het kunstgrasveld gebruik te zullen maken mogen met het eerste elftal bij gedeeltelijke afgelasting niet uitwijken naar het kunstgrasveld. Ook niet bij inhaalwedstrijden. Verenigingen die aangeven wel van het kunstgrasveld gebruik te zullen maken zijn ook verplicht met de gemeente afspraken te maken over de beschikbaarheid van het kunstgrasveld. Het kunstgrasveld dient in deze situatie te allen tijde beschikbaar te zijn op de vastgestelde speeldagen. Voor de lijst met namen van verenigingen die met hun eerste elftal bij gedeeltelijke afgelasting uitwijken naar kunstgras wordt verwezen naar www.knvb.nl.

Voor de goede orde nog de volgende toevoeging. Elftallen die in de reguliere competitie al op kunstgras spelen, spelen dus ook bij gedeeltelijke afgelasting gewoon op het kunstgrasveld. De regeling geldt alleen voor eerste elftallen mannen senioren veldvoetbal. Alle overige elftallen zijn verplicht bij gedeeltelijke afgelasting uit te wijken naar kunstgras (zie 1.4.3. Algemeen). Indien nodig kan het desbetreffende bestuur, omwille van een goed verloop van de competitie, van bovenstaande regeling afwijken. Dit betekent dat verenigingen in bijzondere omstandigheden ook bij competitiewedstrijden dienen uit te wijken naar of incidenteel te spelen op het kunstgrasveld. Dit kan alleen na schriftelijke mededeling van het desbetreffende bestuur. De overige verenigingen in de poule worden hiervan schriftelijk op de hoogte gesteld.

Henri van de Weijden en Henk Schuilenburg
April 2014