Omgangsregels

Bekijk ook

Je bent welkom bij VRC als:

 • je ook je steentje bijdraagt aan het  “Thuis voelen”.
 • je een ander behandelt net zoals jij zelf behandeld wilt worden.
 • je geniet van elkaars acties en elkaars fouten accepteert.
 • je een ander aanspreekt als hij/zij overlast of rotzooi maakt op ons sportpark.
 • je langs de velden onze spelers aanmoedigt en afstand neemt van negatieve uitingen.
 • je netjes omgaat met kleding, ballen, kleedkamers en ander materiaal wat niet van jou is.
 • je na afloop de kleedkamer even netjes aanveegt en met de trekker het water het putje in trekt.
 • je als trainer of leider even ‘controle’ houdt in de kleedkamer voordat je naar huis gaat.
 • je als team de doelen na de training of wedstrijd aan de zijkant bij de daarvoor aangewezen plaats terugzet.
 • je je niet agressief gedraagt, scheldt, discrimineert of ander ongewenst gedrag vertoont.
 • je bereid bent een aantal uren per seizoen als vrijwilliger mee te helpen bij VRC.

Gedragsregels:

Wij hanteren de gedragsregels zoals die beschreven staan bij het NOC*NSF en de sportbonden.

Bij sexuele intimidatie zullen wij dit altijd melden aan de juiste instantie. Onder seksuele intimidatie wordt verstaan: enige vorm van ongewenst verbaal, non-verbaal of fysiek gedrag met een seksuele connotatie (duiding) dat als doel of gevolg heeft dat de waardigheid van de persoon wordt aangetast, in het bijzonder wanneer een bedreigende, vijandige, beledigende, vernederende of kwetsende situatie wordt gecreëerd.

Is er iets gebeurd op het gebied van seksuele intimidatie of misbruik, of weet je dat eigenlijk niet zo zeker? Praat erover met je ouders, vrienden, het bestuur, je trainer of neem contact op met een van onze vertrouwens contact personen.

Protocol Wangedrag

VRC vindt dat er op de vereniging sprake moet zijn van een gezond sportklimaat. Dit betekent dat mensen op een respectvolle manier met elkaar en de accommodatie omgaan. Door het hanteren van regels (of afspraken) wil de vereniging dit gezonde sportklimaat creëren.  Er zal dan ook adequaat worden opgetreden tegen leden, ouders en supporters die onsportief gedrag vertonen. Ook bij vernielingen in en rond de accommodatie zullen maatregelen worden genomen.

De wijzen van optreden en de maatregelen die genomen worden door de vereniging staan in onderstaand document