Indexering contributie seizoen 2023-2024

De contributie voor leden van VRC wordt met ingang van het nieuwe seizoen met gemiddeld 4,7% verhoogd. Helaas ontkomen wij er niet aan deze verhoging door te voeren: net zoals vorig seizoen zijn de kosten van ballen, onderhoud, huur velden enz. gestegen.

De gemiddelde CPI inflatie in Nederland in 2023 is op dit moment 6.6%. Dit willen we als bestuur niet geheel doorbelasten aan de leden. Het is voor sommigen al moeilijk genoeg om rond te komen op dit moment. Vandaar dat we ervoor hebben gekozen om de contributie met gemiddeld 4,7% te verhogen. Het bestuur realiseert zich dat een contributieverhoging in deze economisch soms moeilijke tijd bij de leden zwaar kan vallen. Graag willen we je er nogmaals op wijzen dat VRC is aangesloten bij de VeenendaalPas. Wanneer je in aanmerking komt voor deze pas kan je hiermee bijvoorbeeld een deel van je contributie betalen. Kijk op https://www.veenendaalpas.nl/wie-krijgt-een-veenendaalpas of je hiervoor in aanmerking komt.

De contributieverhoging zal door de contributie-administratie automatisch worden toegepast. De contributie zal, zoals gebruikelijk, in augustus voor zowel de maanden juli als augustus in één keer worden geïnd.

Hieronder een overzicht van de nieuwe en oude contributiebedragen.

TeamSeizoen 2023-2024Seizoen 2022-2023
Niet spelend lid€146,00€139,30
Verenigingslid (geen KNVB)€146,00€139,30
G team Jeugd€162,00€154,80
G team Senioren€199,00€190,30
35+ / 30+ voetbal€199,00€190,30
Spitsies & Tigers (JO6 &JO7)€208,00€198,60
Onderbouw (JO8 t/m JO13)€208,00€198,60
Bovenbouw (JO14 t/m JO18)€243,00€232,20
JO19€299,00€285,00
Senioren€299,00€285,00
Senioren vrouwen (alleen trainen)€149,00€142,50