Nominatie

Wie nomineer jij als Vrijwilliger van het Jaar?

Leuk dat je iemand wil nomineren als Vrijwilliger van het Jaar!

Houd bij de nominatie de volgende regels in gedachten:

  • Het betreffende lid heeft op vrijwillige (persoonlijk belangeloze) basis een prestatie geleverd dan wel zich verdienstelijk gemaakt voor voetbalvereniging VRC.
  • Ook vrijwilligers die een vrijwilligersvergoeding ontvangen, mogen genomineerd worden.
  • Het betreffende lid is ten minste 3 jaar actief lid als vrijwilliger.
  • De voordracht moet zijn voorzien van duidelijke motivatie met objectieve argumenten.
  • Het Bestuur beoordeelt of de voorgestelde kandidaat aan de gestelde voorwaarden voldoet, beoordeelt de motivatie en gaat na of ook anderszins geen bezwaren bestaan tegen de voordracht.

Nominatie Vrijwilliger van het jaar 2023

Mijn gegevens(Vereist)