Nominatie

Wie nomineer jij als Vrijwilliger van het Jaar?

Leuk dat je iemand wil nomineren als Vrijwilliger van het Jaar!

Houd bij de nominatie de volgende regels in gedachten:

  • Het betreffende lid heeft op vrijwillige (persoonlijk belangeloze) basis een prestatie geleverd dan wel zich verdienstelijk gemaakt voor voetbalvereniging VRC.
  • Ook vrijwilligers die een vrijwilligersvergoeding ontvangen, mogen genomineerd worden.
  • Het betreffende lid is ten minste 3 jaar actief lid als vrijwilliger.
  • De voordracht moet zijn voorzien van duidelijke motivatie met objectieve argumenten.
  • Het Bestuur beoordeelt of de voorgestelde kandidaat aan de gestelde voorwaarden voldoet, beoordeelt de motivatie en gaat na of ook anderszins geen bezwaren bestaan tegen de voordracht.