Protocol wangedrag

VRC vindt dat er op de vereniging sprake moet zijn van een gezond sportklimaat. Dit betekent dat mensen op een respectvolle manier met elkaar en de accommodatie omgaan. Door het hanteren van regels (of afspraken) wil de vereniging dit gezonde sportklimaat creëren.  Er zal dan ook adequaat worden opgetreden tegen leden, ouders en supporters die onsportief gedrag vertonen. Ook bij vernielingen in en rond de accommodatie zullen maatregelen worden genomen.

De wijzen van optreden en de maatregelen die genomen worden door de vereniging staan beschreven in het Protocol Wangedrag. Dit document is een aanvulling op onze statuten en is hier te vinden.