Herinnering: uitnodiging Algemene Ledenvergadering 2023

Het bestuur van VRC nodigt leden, donateurs, vrijwilligers en ouders/verzorgers van de jeugdleden uit tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering op maandag 30 oktober 2023 in het clubgebouw op Sportpark Spitsbergen.

De ALV begint om 20:00 uur. Het clubgebouw is open vanaf 19:30 uur.

Bestuur v.v. VRC

Agenda Algemene Ledenvergadering

OnderwerpNaam
1OpeningGerrit Jan van de Weerthof
2Ingekomen stukken en vaststellen notulen 2022Harry van der Sluis
3Terugblik seizoen 2022/2023Mirjam Admiraal
4Technisch Beleidsplan jeugd (incl. 023)Tom Verschoor
5Technische Beleidsplan VRC1Marcel Hofman
6Investeringen 2023Marius Penninks
7Exploitatie 2022/2023 en verslag kascommissieMarius Penninks
8Exploitatie 2023/2024Marius Penninks
9Aftreden en benoemen bestuursleden
Aftredend en herkiesbaar:
– Bert Schuilenburg (Beheercommissie)
– Gert Hendriksen (Sponsorcommissie)
– Mirjam Admiraal (Communicatie)
Gerrit Jan van de Weerthof
10Rondvraag en sluitingGerrit Jan van de Weerthof