Voorzitter

Bekijk ook

Vacature Voorzitter

VRC is een gastvrije voetbalvereniging in Veenendaal. VRC wil graag een ieder, jong en oud met plezier en op een zo hoog mogelijk niveau laten voetballen. Ook willen we graag dat onze leden weten dat het bij VRC niet alleen om voetballen draait, maar ook om de saamhorigheid, teamgeest, respect voor medespelers en tegenstanders en sportiviteit in en buiten het veld.

Na 13 jaar heeft de huidige voorzitter besloten zijn functie beschikbaar te stellen. Daarom zijn we per ingang van volgend seizoen op zoek naar een nieuwe voorzitter. In de periode die voor ons ligt, is het belangrijk dat de nieuwe generatie het stokje overneemt. VRC heeft voor de komende tijd een aantal (grote) uitdagingen: de capaciteit van de accommodatie zit aan haar grenzen, de uitdagingen op het gebied van duurzaamheid en hoe gaan we om met de ambitie om hogerop te komen versus het belang van de breedtesport.

De voorzitter is hét gezicht van de vereniging, naar binnen en naar buiten toe. Zijn of haar taken zijn: Leiden van de algemene vergadering en de vergaderingen van het bestuur. Het leiden van het bestuur bestaat uit o.a.: initiatieven nemen, coördineren en het uitvoeren van bestuurswerkzaamheden.

De voorzitter wordt aangesteld voor een periode van 2 jaar, waarna deze herkiesbaar is.

Je bent representatief, extravert en sociaal. Je durft besluiten te nemen, maar weet ook dat je in een vereniging zit, waarin je dus ook consensus moet zoeken. Je kunt je vinden in het huidige beleid en de bestaande normen en waarden die de vereniging heeft.

Je wordt de voorzitter van een groeiende, grote vereniging met meer dan 1500 leden.

Rol/functie

Zorgdragen dat het beleid van VRC wordt uitgevoerd volgens het beleidsplan.

Taken en verantwoordelijkheden

 • Weet diverse belangen binnen club en in het bestuur te vertegenwoordigen en treedt als zodanig naar buiten
 • Vertegenwoordigt de vereniging actief, zowel intern als extern
 • Coördineert de bestuurstaken, delegeert op een stimulerende wijze
 • Zorgt voor een vruchtbare samenwerking binnen de vereniging
 • Stelt zich op de hoogte van lopende zaken
 • Anticipeert op externe ontwikkelingen, vanuit het perspectief van de vereniging
 • Bepaalt samen met de andere bestuurders het beleid binnen de vereniging
 • Neemt samen initiatief om de vereniging organisatorisch, bestuurlijk, financieel en/of sportief op een hoger niveau te brengen

Functionele activiteiten

 • Leiden Bestuursvergadering en Algemene Ledenvergadering
 • Periodiek overleg met de Veensche Businessclub
 • Vertegenwoordiging van VRC richting Gemeente Veenendaal, Sportservice Veenendaal, de KNVB en andere clubs
 • Bestuurlijk overleg met de 6 voetbalclubs in Veenendaal en de KNVB
 • “Benen op tafel overleg”  Aan dit overleg doen 8 clubs uit de regio en de KNVB mee.
 • Sparrringpartner voor bestuursleden: meedenken over allerlei onderwerpen op het werkterrrein
 • Algemene onderwerpen niet behorend bij de taken van de overige bestuursleden
 • Samen met het bestuurslid communicatie: woordvoerder naar de Gemeente, Sportservice, KNVB en pers
 • Huldiging jubilarissen, vrijwilliger van het jaar en leden met een bijzondere verdienste
 • Gastheer bestuurskamer bij thuiswedstrijden VRC 1
 • (Veelal) aanspreekpunt voor leden en commissies
 • Het onderhouden van (sociale) contacten met leiders, trainers, spelers en ouders (verbindelaar)

Competenties

 • Communicatief sterk & doortastend
 • Integer
 • Initiatiefrijk
 • Verbinder & extravert
 • Commercieel & resultaatgericht
 • Proactief & neemt initiatief
 • Stressbestendig & doorzettingsvermogen
 • Besluitvaardig
 • Teamspeler & delen van goede ideeën

Functie-eisen (kennis, opleiding, vaardigheden, ervaring)

 • Heeft bestuurlijke en/of leidinggevende ervaring, heeft het vermogen te delegeren
 • Beschikt over goede communicatieve vaardigheden
 • Heeft het vermogen om mensen en partijen te verbinden
 • Zoekt naar consensus tussen betrokkenen
 • Is besluitvaardig en doortastend
 • Beschikt over inlevingsvermogen (spelers, vrijwilligers, leiders, trainers e.d.)
 • Heeft zicht op het reilen en zeilen van de hele vereniging

Dit betreft een onbezoldigde positie.

Interesse?

Zie jij jezelf als nieuwe voorzitter van VRC? Solliciteer dan voor 16 maart op deze functie. Je kunt je sollicitatie richten aan het bestuur via het e-mailadres communicatie@vv-vrc.nl. Heb je vragen over de functie? Ook dan kan je contact opnemen via dit e-mailadres.