Voorstelronde bestuur VRC: Tom Verschoor

Wie zijn toch die mensen in het bestuur van VRC?

Hoewel veel leden het VRC-bestuur al kennen, is er ook een deel dat onze bestuursleden nog niet (allemaal) kent. Daar gaat verandering in komen, want deze zomer gaan we alle bestuursleden aan je voorstellen. Vandaag is dat Tom Verschoor, verantwoordelijk voor de Commissie Voetbalzaken.

Tom Verschoor

Mijn naam is Tom Verschoor en sinds 2022 ben ik verantwoordelijk voor Voetbalzaken en zit ik in het hoofdbestuur van VRC. Ik ben getrouwd met Jolijn en we hebben twee zoons van 13 en 16 jaar. In het dagelijks leven ben ik Cluster Directeur bij Unica. Ik ben verantwoordelijk voor een groep bedrijven die zich bezighoudt met een op duurzame wijze bij te dragen aan een brandveilige werk- en leefomgeving. Het cluster Unica Fire Safety waar ik verantwoordelijk voor ben, biedt hiervoor een totaalpakket aan brandveiligheidsoplossingen, zowel installatietechnisch als bouwkundig.

Ik woon in Veenendaal en sinds mijn oudste zoon aangemeld is bij VRC, zo´n 11 jaar geleden, ben ik betrokken bij VRC. Ook mijn jongste zoon voetbalt al vele jaren bij VRC. Door actief als ouders betrokken te zijn bij onze kinderen zijn wij dan ook vaak bij VRC te vinden. Ik voetbal zelf circa 10 jaar bij een 35+ elftal en ben dol op het voetbalspelletje. Ik heb een aantal jaar als leider van diverse elftallen mij actief beziggehouden met de organisatorische ondersteuning van trainers. Dit vond ik echt hartstikke leuk om te doen.

Door Gert Hendriksen ben ik gevraagd of ik in het bestuur wilde komen en verantwoordelijk wilde zijn voor Voetbalzaken. Ik wilde zeker iets blijven bijdragen aan de club en heb hier dan ook positief op geantwoord. Samen met o.a. Hoofd opleidingen en de Commissie Technische Zaken, proberen wij alles rondom voetbal (technische) zaken op een goede manier vorm te geven. De afgelopen maanden hebben we met elkaar o.a. gewerkt aan een beleidsplan. Dit beleidsplan bevat de visie van VRC op de jeugd en ook hoe wij proberen VRC als een familieclub met een duidelijke ambitie vorm te geven. Het beleidsplan is binnenkort op de site voor iedereen terug te vinden. Daar staat ook in wie waar verantwoordelijk voor is binnen de club als gaat om Voetbalzaken.

Als je één ding mag wensen voor VRC, wat zou dat dan zijn?

Mijn wens voor VRC is dat de huidige sfeer en ambiance van een familieclub zeker behouden blijven. Echter wel met een stuk ambitie als gaat om prestatiegericht voetbal. Wij willen selectieteams op een zo hoog mogelijk niveau kunnen laten presteren, naast de ook zo belangrijke breedtesport. Dat betekent dat wij als club de randvoorwaarden proberen te creëren, waarmee onze selectieteams met trainers en begeleiding ondersteund worden in hun ambitie die zij met hun teams hebben gesteld.

De komende periode gaat het aantal leden verder groeien en zal er ook verdere professionalisering plaats moeten vinden om alles in goede banen te blijven leiden. Ik ben vereerd om daar een bijdrage aan te mogen leveren.

Heb je vragen over voetbalzaken: spreek mij aan of neem telefonisch contact op.