Belangrijke info over uitschrijvingen en contributie

Met het oog op de komende maanden hebben we een aantal mededelingen met betrekking tot uitschrijvingen en het innen van contributie.

Vanaf 1 mei zullen wegens de verwachte hoeveelheid aanvragen voor uitschrijvingen tijdelijk geen persoonlijke bevestigingen worden verstuurd naar de aanvragers. Graag je begrip hiervoor

Je kunt je uitschrijven via de pagina: Lidmaatschap opzeggen. De deadline voor uitschrijvingen is 30 juni. Na deze datum zal er een opzegtermijn van drie maanden in werking treden. Dit is noodzakelijk voor het tijdig indelen van alle nieuwe teams voor het volgende seizoen: een taak die bij VRC altijd een enorme puzzel is.

Na 30 juni ontvangen alle uitschrijvers een standaardbevestiging. Als je begin juli nog geen bevestiging hebt ontvangen, verzoeken wij je een e-mail te sturen naar ledenadministratie@vv-vrc.nl om te controleren of de uitschrijving correct is verwerkt.

Contributie

Aan het einde van juli incasseren we geen contributie. Dit vanwege de noodzakelijke wijzigingen die moeten worden doorgevoerd in de administratie. Dit betekent dat eind augustus twee keer het contributiebedrag voor de maandelijkse bedragen zal worden geïncasseerd.

Als je het betalingsinterval van de contributie wil wijzigen, bijvoorbeeld van maandelijks naar driemaandelijks, verzoeken wij je een e-mail te sturen naar de ledenadministratie, zodat wij dit kunnen verwerken vanaf 1 juli.

We hopen dat deze informatie duidelijk is voor al onze leden. Mocht je nog vragen hebben, kan je contact opnemen met ledenadministratie@vv-vrc.nl voordat je eventuele storneringen uitvoert. We zullen ons best doen om eventuele onduidelijkheden op te helderen en aanpassingen te maken waar nodig.

Ledenadministratie VRC