Opzeggen

Bekijk ook

Het verenigingsjaar loopt van 1 juli tot en met 30 juni van het daaropvolgende jaar. Het lidmaatschap wordt aangegaan voor een heel verenigingsjaar en wordt ieder jaar stilzwijgend verlengd.

Hoe zeg ik mijn lidmaatschap op?

Door onderstaand formulier in te vullen kan je je lidmaatschap opzeggen. Het formulier wordt automatisch verzonden naar onze ledenadministratie en de afmeldingsprocedure wordt in gang gezet. Mocht je jouw lidmaatschap niet voor 1 juli hebben beëindigd, dan zal het lidmaatschap automatisch met een jaar worden verlengd.

De ledenadministratie kan je pas uitschrijven als lid van VRC en de KNVB indien je bij VRC geen financiële achterstand hebt.

Bij tussentijdse beëindiging ben je verplicht, mede in verband met de afdracht aan de KNVB van de bondscontributie en verzekeringsgelden, de resterende contributie tot aan het einde van het verenigingsjaar te betalen.

Indien spelende leden de contributie en eventuele KNVB boetes niet hebben voldaan dan is het niet mogelijk om overschrijving aan te vragen naar een andere vereniging. In dat geval plaatsen wij een blokkade in de KNVB administratie en is overschrijving alleen mogelijk indien je de contributie en eventuele KNVB boetes alsnog aan VRC voldoet. Na betaling zal de ledenadministratie de blokkade in de KNVB administratie opheffen.

Uitschrijfformulier

Naam(Vereist)
Geslacht(Vereist)
DD slash MM slash JJJJ
DD slash MM slash JJJJ