(Voorlopige) streep door nieuwbouw kleedkamers

Helaas moeten we meedelen dat we voorlopig niet doorgaan met de plannen voor de nieuwbouw van de kleedkamers.

De hypotheekrente is op dit moment dusdanig hoog dat wij het onverantwoord vinden om nu een langlopende (15-20 jaar) financiële verplichting aan te gaan. Het bedrag aan aflossing en rente dat we jaarlijks zouden moeten gaan betalen, kunnen we simpelweg niet dragen.  Het is niet ondenkbaar dat in de toekomst de rente en de prijzen in de bouw gaan dalen. Wij blijven de ontwikkelingen in de financiële markt en in de bouw nauwlettend volgen.

De noodzaak voor een oplossing voor de huidige situatie is groot: we hebben immers te weinig ruimte. We gaan ons enerzijds beraden op een tijdelijke oplossing en anderzijds op andere mogelijkheden om het kleedkamerprobleem structureel op te lossen. Als we hier meer nieuws over hebben, delen we dat uiteraard.

Met het stopzetten van de nieuwbouwplannen, stopt ook de bouwcommissie. Het bestuur wil hen hierbij enorm danken voor alle tijd en inspanning die zij de afgelopen jaren in dit project hebben gestoken.

Bestuur VRC