Aanmeldingsformulier Club van 50

Ondergetekende meldt zich hierbij aan als lid van de club van 50 van voetbalvereniging VRC, hierna te noemen VRC, en geeft hierbij machtiging voor een doorlopende SEPA Incasso

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan:

 • VRC om jaarlijks € 50,00 (zegge: vijftig euro) te incasseren door een incasso-opdracht te sturen naar uw bank om voornoemd bedrag van uw rekening af te schrijven en;
 • Uw bank om voornoemd bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van VRC.

Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.

De automatische incasso zal jaarlijks in de maand maart plaatsvinden. Bij aanmelding tijdens het seizoen zal de automatische incasso binnen een maand na inlevering van het aanmeldingsformulier worden geïncasseerd. Na afloop van de overeengekomen verbintenisperiode van 1 jaar, zijnde
1 februari tot en met 31 januari, wordt de verbintenisperiode stilzwijgend jaarlijks verlengd voor een gelijke periode. Schriftelijk of via de e-mail kan de minimale verbintenisperiode worden opgezegd. Opzegging dient te geschieden voor 1 december van het betreffende jaar, waarbij een opzegtermijn van 2 (twee) volle maanden in acht wordt genomen.

 

  ManVrouw

  Hoofdsponsor

  Evenementen

  • Geen evenementen

  Toernooien

  Bekijk hier het

  Challenge

  SponsorKliks

  Contact

  Sportpark Spitsbergen VRC
  Spitsbergenweg
  3902 HL VEENENDAAL
  Telefoon kantine: 0318 – 511041
  Ma-VR van 8:30 -11:00 uur / ZA van 8:00-17:00 uur
  Privacy