Inschrijfformulier

Bekijk ook

Inschrijfformulier Club van 50

Ondergetekende meldt zich hierbij aan als lid van de club van 50 van voetbalvereniging VRC, hierna te noemen VRC, en geeft hierbij machtiging voor een doorlopende SEPA Incasso

Door ondertekening van dit formulier geef je toestemming aan:

  • VRC om jaarlijks € 50,00 (zegge: vijftig euro) te incasseren door een incasso-opdracht te sturen naar jouw bank om voornoemd bedrag van jouw rekening af te schrijven en;
  • Uw bank om voornoemd bedrag van jouw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van VRC.

Als je het niet eens bent met deze afschrijving kan je deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken na afschrijving contact op met jouw bank. Vraag jouw bank naar de voorwaarden.

De automatische incasso zal jaarlijks in de maand maart plaatsvinden. Bij aanmelding tijdens het seizoen zal de automatische incasso binnen een maand na inlevering van het aanmeldingsformulier worden geïncasseerd. Na afloop van de overeengekomen verbintenisperiode van 1 jaar, zijnde 1 februari tot en met 31 januari, wordt de verbintenisperiode stilzwijgend jaarlijks verlengd voor een gelijke periode. Schriftelijk of via de e-mail kan de minimale verbintenisperiode worden opgezegd. Opzegging dient te geschieden voor 1 december van het betreffende jaar, waarbij een opzegtermijn van 2 (twee) volle maanden in acht wordt genomen.

Inschrijfformulier Club van 50

"*" geeft vereiste velden aan

Naam*
DD slash MM slash JJJJ
DD slash MM slash JJJJ