Contributie

Bekijk ook

Bij VRC heb je de gelegenheid tot keuze in termijnbetalingen variërend van maand, kwartaal en jaarcontributie. Je hebt die keuze alleen voor de start van het verenigingsjaar.

In de contributie is de afdracht aan de KNVB voor de bondscontributie en de verzekeringsgelden inbegrepen.

Automatische incasso

Lid worden is alleen mogelijk indien een machtiging wordt verleend voor incasso van de contributie. Je dient daarvoor jouw IBAN rekeningnummer op het aanmeldformulier VRC in te vullen.

Door het opgeven van jouw IBAN rekeningnummer geef je VRC toestemming tot automatische incasso van de contributie. Zorg er daarom voor dat er voldoende saldo en geen incassoblokkade op deze rekening staat.

Contributie van de maanden juli en augustus wordt eind augustus tegelijk geïncasseerd. De contributie kan namelijk pas worden geïncasseerd als alle in- uit en overschrijvingen door de KNVB in hun administratie is verwerkt. Door het groot aantal (landelijke) mutaties heeft de KNVB enige tijd nodig om alles goed te kunnen verwerken.

Een door de KNVB opgelegde boete als gevolg van bv. een gele of rode kaart wordt door VRC eveneens via jouw IBAN rekeningnummer automatisch geïncasseerd. De boetes van juli tot en met december worden tegelijk met de contributie eind december geïncasseerd. De boetes van de tweede seizoenshelft worden samen met de contributie van eind mei geïncasseerd.

Contributie achterstand

Mocht er geen incasso mogelijk zijn krijgt de ledenadministratie een melding van de bank en is jouw contributie niet betaald. Je moet er dus voor zorgen dat je dat bedrag zo snel mogelijk overmaakt naar NL 05 INGB 0681 6357 11 onder vermelding van de naam van het lid van VRC en de betreffende maand, kwartaal enz.

Neem s.v.p. direct via de mail contact op met onze mailadministratie over de storno. Samen met de ledenadministratie wordt er gezocht naar een oplossing zodat de contributie wel geïncasseerd kan worden.

Een mogelijk gevolg van een contributieachterstand is een speel- en trainingsverbod. Laat het niet zo ver komen!

Contributie Seizoen 2023-2024

TeamMaandKwartaalHalfjaarJaar
Niet spelend lid€12,20€36,50€73,00€146,00
Verenigingslid (geen KNVB)€12,20€36,50€73,00€146,00
G team Jeugd€13,50€40,50€81,00€162,00
G team Senioren€16,60€49,75€99,50€199,00
35+ / 30+ voetbal€16,60€49,80€99,50€199,00
Spitsies & Tigers (JO6 &JO7)€17,35€52,00€104,00€208,00
Onderbouw (JO8 t/m JO13)€17,35€52,00€104,00€208,00
Bovenbouw (JO14 t/m JO18)€20,25€60,75€121,50€243,00
JO19€24,95€74,75€149,50€299,00
Senioren€24,95€74,75€149,50€299,00
Senioren vrouwen (alleen trainen)€12,45€37,25€74,50€149,00