Vragen

Bekijk ook

Wanneer wordt het lidmaatschapsgeld afgeschreven?

Dat is afhankelijk van uw keus op het Aanmeldformulier VRC bij “Geef aan welke periode van betaling” Het lidmaatschapsgeld wordt aan het eind van de maand of begin van ieder kwartaal/halfjaar/verenigingsjaar afgeschreven.
Contributie van de maanden juli en augustus wordt eind augustus tegelijk geïncasseerd.

Wanneer gaat mijn contributie in?

De contributie gaat direct na uw aanmelding in. Als u zich als speler heeft aangemeld dan gaat de contributie pas in, zodra duidelijk is dat u of uw kind in een team kan worden geplaatst.

Wanneer houdt mijn contributie op in geval van opzegging?

Het contributie jaar loopt van 1 juli t/m 30 juni. Het is dan ook zaak om tijdig voor een aankomend seizoen op te zeggen. Doe dit altijd voor 1 juli voor het volgende contributie jaar.

Hoe kan ik mijn KNVB boetes (gele en/of rode kaart) betalen?

Een door de KNVB opgelegde boete als gevolg van bv. een gele of rode kaart wordt door VRC via uw IBAN rekeningnummer automatisch geïncasseerd. De boetes van juli tot en met december 2019 worden tegelijk met de contributie eind december geïncasseerd. De boetes van de tweede seizoenshelft worden samen met de contributie van mei geincasseerd.