Overschrijven

Bekijk ook

Overschrijven naar VRC

Meld je af als lid bij jouw oude voetbalvereniging.

Meld je hier online bij VRC aan. Doe dit op tijd, bij voorkeur voor 10 juni. Wij hebben dan nog enkele dagen voor de deadline om de overschrijving te regelen. Zoals ieder jaar is de deadline bij de KNVB voor het aanvragen van de overschrijvingen 15 juni, om 23.59 uur.

VRC doet digitaal een overschrijvingsverzoek bij de KNVB en meldt jou als nieuw lid aan bij VRC

De oude vereniging en de KNVB moeten digitaal akkoord geven voor deze overschrijving. Zij geven alleen een akkoord indien je aan jouw financiële verplichtingen bij jouw oude vereniging hebt voldaan! Mocht dat niet het geval zijn staat er een blokkade in de KNVB administratie en kunnen wij jou niet inschrijven.

Overschrijven naar andere vereniging

Meld je voor 15 juni (liefst eerder) hier online af als lid van VRC.  Je blijft VRC lid tot 1 juli van het betreffende verenigingsjaar.

Meld je aan bij jouw nieuwe vereniging. Zij zullen jou inschrijven en de digitale overschrijving bij de KNVB in gang zetten.

Zorg wel dat je jouw financiële verplichtingen bij VRC hebt voldaan. Anders is het niet mogelijk om overschrijving aan te vragen naar een andere vereniging. In dat geval plaatsen wij een blokkade in de KNVB administratie en is overschrijving alleen mogelijk indien je de contributie alsnog aan VRC voldoet. Na betaling zal de ledenadministratie de blokkade in de KNVB administratie opheffen.