Lidmaatschap

Bekijk ook

Niet zelf spelende leiders, trainers en scheidsrechters moeten lid zijn van de KNVB. VRC zal hen daarom moeten inschrijven bij de KNVB. Zij hoeven zelf geen contributie te betalen. VRC zal de afdracht aan de KNVB voor de bondscontributie en de verzekeringsgelden voor haar rekening nemen.

Nadat je bent aangemeld als leider, trainer, scheidsrechter of om een andere vrijwilligers functie uit te oefenen bij VRC volgt er nog een intakegesprek. Hierin wordt de VOG zoals hieronder wordt beschreven en de gedragsregels die wij hanteren bij VRC besproken en ondertekend.

Hiermee ben je formeel (nog) geen lid van VRC. Als je dat wel zou willen en dat zouden wij dat erg op prijs stellen, meld je je dan aan als niet spelend lid via het aanmeldformulier.

VOG

VRC vraagt sinds 2015 aan iedere actieve vrijwilliger en medewerker een Verklaring omtrent het Gedrag (VOG). Als geen VOG-verklaring kan worden overlegd kan de betreffende persoon geen functie binnen VRC vervullen.

Het aanvragen van een VOG is kosteloos

Wat is een VOG?

Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is een verklaring van het ministerie van Veiligheid en Justitie waaruit blijkt dat het gedrag uit het verleden van een persoon geen bezwaar oplevert voor het gevraagde doel, bijvoorbeeld het verkrijgen van een nieuwe baan of het werken met minderjarigen bij een sportvereniging. Een Verklaring Omtrent het Gedrag staat ook wel bekend als bewijs van goed gedrag. 

Waarom is een VOG belangrijk?
 
Het is belangrijk dat iedereen, en met name minderjarigen en kwetsbare groepen, in een veilige omgeving kunnen sporten. Als sportvereniging, maar ook als sportbond, is het een plicht om maatregelen te nemen die Seksuele Intimidatie kunnen voorkomen. De VOG is één van de mogelijke maatregelen. Het verplicht stellen van een VOG geeft meer zekerheid over het verleden van bijvoorbeeld (nieuwe) trainers, leiders of verzorgers. En het vermindert de kans dat personen, die eerder in de fout zijn gegaan met kinderen, een functie bij de sportvereniging kunnen uitoefenen. Door als vereniging of bond een VOG te verlangen van iedereen die in zijn functie in aanraking komt met kinderen of kwetsbare groepen, laat je zien dat je de veiligheid van je leden serieus neemt. Naast de VOG zijn er ook andere maatregelen die genomen kunnen worden om de kans op Seksuele Intimidatie te verkleinen. 

VRC wil het maximale doen om een veilig klimaat binnen de club te houden en zal niet alleen aan de personen die met minderjarige leden werken een VOG vragen, maar aan alle vrijwilligers die binnen VRC op structurele basis actief zijn. Het gaat o.a. om: bestuursleden, commissieleden, sectieleiders, trainers, teamleiders, scheidsrechters, medewerkers voor materialen, accommodatie –en onderhoudsmedewerkers, bar- en keukenmedewerkers en secretariaat medewerkers.
 
VRC heeft zich voor de VOG-aanvragen aangemeld bij het NOCNSF. Om in aanmerking te komen voor de regeling gratis VOG, heeft VRC aan het NOSNSF moeten laten zien dat ze een breder preventief beleid voeren. Onderdeel van dit beleid is o.a. het aanstellen van twee Vertrouwenscontactpersonen (VCP). Klik hier voor meer informatie over de VCP.